Om Litetronics

 

I samverkan med världsledande produktutvecklare erbjuder vi innovativ belysning där bättre totalekonomi ligger i fokus.

Litetronics startades som en förgrening av  företag verksamma i samma bransch sedan 1999. Vi är idag en totalleverantör av belysningskällor och kan erbjuda allt från råd och tips vid val av ljuskälla, till färdiga installationslösningar.

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser befintliga behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina behov. ” Brundtland (Our Common Future, 1987)

Som en aktör i belysningsbranschen ansvarar Litetronics Sverige AB för att erbjuda ljuskällor och belysningslösningar som ger publika miljöer ergonomsikt och anpassat ljus, samtidigt som företaget bidrar till en hållbar ekonomisk och miljömässig utvecklig. Litetronics är ett nordiskt varumärke med hög trovärdighet. Det är viktigt att värna om vårt goda anseende genom ärlighet, öppenhet och innovation.

Framtiden

Den strategiska inriktningen ligger fast. Vi fortsätter att arbeta med åtgärder för att stimulera organisk tillväxt, främst inom området Long Life Lights. Arbetet fortsätter med att stärka vårt varumärke och att lansera den absolut senaste teknologin inom belysning. Vi söker efter lämpliga förvärv som kompletterar vår verksamhet. Vi fokuserar kontinuerligt på produktförbättringar och effektiviseringar. Vi arbetar vidare med att lyfta fram miljömässiga och ekonomiska fördelar med ljuskällor som har lång brinntid och låg energiförbrukning.

Kundtjänst/Support

020-514 514


Måndag - fredag 8.00 - 17.00


Anslut dig till Litetronics