LYSRÖR

Lysrör är en av världens vanligaste ljuskällor, mycket tack vare att de producerar mycket ljus och förbrukar väldigt lite energi. För att minska driftskostnaderna och miljöpåverkan ytterligare har lysrör med särkilt lång livslängd utvecklats.

Lysrör är den vanligaste ljuskällan på kontor, i industrier eller i utrymmen där människor allmänt rör sig. Men moderna lysrör kan också fungera ypperligt i hemmiljö.Lysrören är driftsäkra, ger högt ljusutbyte, finns i flera ljusfärger, har lång livslängd och bra färgåtergivning. Förutom dessa egenskaper är priset lågt; lysrör är ekonomiska både vad gäller skötsel och inköp.De moderna lysrören har dessutom låg energiförbrukning. Med rätt dimdon kan moderna lysrör dimras steglöst.

 

Modeller

Dagens standard för lysrör heter T5 och har en diameter på 16 mm. I äldre armaturer används fortfarande T8 med diameter på 26 mm eller den ännu äldre T12 med 38 mm diameter. Lysrör med beteckningen T5 kan inte användas i armaturer för T8 eller T12.Förutom raka lysrör finns cirkellysrör.

 

Ljus och färg

Lysrör finns i flera ljusfärger och med olika kvalitet på färgåtergivningen.T5-lysröret finns i två olika utföranden: High Efficiency (HE) med högsta ljusutbyte och lägsta energiförbrukning. Här kan du välja effekt, från 14 och upp till 35W. High Output (HO) ger högre effekt per längdmeter, t ex vid höga takhöjder.De äldre lysrören finns i tre olika utföranden där fullfärgsrör är vanligast, även om det ger ett något lägre ljusutbyte.Moderna lysrör med allt mindre dimensioner är numera så ljusstarka att de kan vara störande eller faktiskt blända så att de ger synnedsättning om inte armaturen är rätt avskärmad och klokt placerad.För kontors- och hemmiljö bör du välja den ljusfärg som kallas ”varmton”., i industrier och lagerutrymmen passar ”kallton” bäst.

 

Energiåtgång

Lysrör är energieffektiva, framför allt i anläggningar med T5-lysrör.Det finns en väl rotad fördom om att man sänker energiåtgången genom att låta bli att släcka lysrören vilket inte stämmer..DriftdonLysrör drivs med högfrekvens (HF) från elektroniska driftdon. Donen har låg energiförbrukning och ger ett helt flimmerfritt ljus. Donen är normalt monterade i armaturen.Moderna HF-don ger en energibesparing med cirka 10% högre ljusutbyte, längre livslängd för lysrören, blinkfri tändning och kopplar automatiskt bort defekta ljusrör.

 

Ljusreglering

Med högfrekvent dimringsdon kan du reglera lysrörets ljus steglöst. Därmed ger dagens lysrör också trivsam miljö med bekvämt ljus. Lysröret ger helt enkelt en ny möjlighet och kan vara det som ger rummet en extra dimension.

 

Hållbarhet

Dagens lysrör har genomgående ett ljusutbyte som är 4 till 10 gånger högre än glödlampans och en livslängd som är 5 till 20 gånger längre. Utvecklingen av T5-lysrören går också mot allt längre livslängd.

 

Miljö

Lysrör ska lämnas för återvinning och aldrig kastas i de vanliga soporna.

 

Kundtjänst/Support

020-514 514


Måndag - fredag 8.00 - 17.00


Anslut dig till Litetronics