URLADDNINGSLAMPOR

Urladdningslampor (High Intensity Discharge, HID) är utomordentligt energieffektiva och har lång livslängd. De genererar ett högt ljusflöde och har färgåtergivningsegenskaper som möter förekommande krav på ljuskvalitet, både vad gäller inomhusbruk i t ex butiker och utomhusbelysning såsom vägbelysning. Driftkostnaden är väsentligt mindre tack vare kraftigt minskad elförbrukning och färre lampbyten.

Urladdningslampor är en hel grupp av ljuskällor. Vanligtvis kallas de högtrycksurladdningslampor eller HID, High Intensity Discharge, eftersom ljuset uppstår när det sker en urladdning mellan två elektroder. Trycket i lamporna är dock inte mycket högre än atmosfärstryck. Urladdningslamporna är storleksmässigt små i förhållande till deras effekter. Det finns urladdningslampor från cirka 20W och upp till 3 500W. Man talar generellt om två typer av urladdningslampor: metallhalogenlampor och högtrycksnatriumlampor. En betydligt äldre form av urladdningslampa är kvicksilverlampan som nu fasas ut och oftast ersätts av högtrycksnatriumlampor.
Urladdningslampor kan ofta ljusregleras.

Ljus

Metallhalogenlampan används ofta i strålkastarbelysning, bl a på stora utomhusarenor, som väg- och gatubelysning och har god färgåtergivning. Ljuset är relativt varmt och kan ibland upplevas som väl gult.
Keramiska metallhalogenlampor ger bättre ljuskvalitet.
Högtrycksnatriumlampor används både utom- och inomhus. De största effekterna som strålkastarbelysning på industrigårdar, bangårdar, i hamnar, sportanläggningar etc; lägre effekter lyser upp vägar, gator och trafikleder.
En speciell modell av högtrycksnatriumlampor passar för skyltfönster och som belysning av frukt, grönsaker och blommor eftersom ljuset återger röda och gula färger särskilt väl.
Ljuset i metallhalogenlampor och högtrycksnatriumlampor påverkas inte av stark kyla eller värme.

Färg

Ljusets färgtemperatur mäts i enheten Kelvin (K); ju högre K-tal, desto starkare, kallare ljus. Dagsljus ligger på 6 500 K. Högtrycksnatriumlamporna har färgtemperaturer som ligger mellan 2 000 och 2 800 kelvin.
Metallhalogenlampor har god färgåtergivning.

Hållbarhet

Urladdningslamporna har mycket långa livslängder, oftast minst 15 000 timmar.

Driftdon

Metallhalogenlampor med elektromagnetiska driftdon ersätts alltmer av elektroniska driftdon som ger flimmerfritt ljus.
Högtrycksnatriumlampor har elektromagnetiska don som kombineras med en elektronisk tändare. Elektroniska driftdon finns för lägre effekter.

Ljusreglering

Nyare modeller av metallhalogenlampor med elektroniska driftdon som ger vissa möjligheter att reglera ljusflödet utan att ljusfärgen förändras.

Miljö

Ineffektiva högtrycksnatriumlampor kommer att förbjudas år 2015. Istället ersätts de främst av mer effektiva högtrycksnatriumlampor, LED-lampor och metallhalogenlampor.

Kundtjänst/Support

020-514 514


Måndag - fredag 8.00 - 17.00


Anslut dig till Litetronics