LED-LAMPOR

LED är det senaste inom området belysning och erbjuder helt nya möjligheter. LED-lampor använder mindre energi, håller längre och innehåller till skillnad från andra lågenergi ljuskällor inga tungmetaller, som t ex. kvicksilver. Enkelt att byta till, tar ut befintlig lampa och sätter i en LED-lampa. Jämfört med glödlampor ger LED-lampor normalt: 85% lägre energiförbrukning. Upp till 40 gånger längre livslängd.

LED, Light Emitting Diode, kallas på svenska allmänt ljusdiod. LED-lamporna är uppbyggda av högintensiva lysdioder som ger ett riktat ljus och som därför passar bäst i punktbelysning eller i spotlights. Det finns dock LED-lampor med flera ljusdioder som är riktade åt alla håll, globlampor, som sprider ljuset i alla riktningar och ger samma effekt som en glödlampa. LED-lampor är mycket energiekonomiska; en LED-lampa använder bara 10% av den energi en glödlampa förbrukar för att ge samma ljusflöde.

 

Ljus

LED-lampans ljusstyrka räknas inte i watt, som är ett mått på hur mycket energi lampan drar, utan i lumen (lm) för glödlampor eller i candela (cd) för spotlights. Lumen anger hur mycket ljus som strålar ut från en ljuskälla medan candela anger ljusstyrkan i det upplysta området.LED-lampor är i dagsläget betydligt mer ljusstarka än tidigare och kan ge ljus motsvarande vanliga glödlampor över 60W. Vanligast hittills har dock varit att ersätta 25 och 40W glödlampor med ljus från LED-lampor.

Färg

LED-lampor är vanligast i färgerna vit och varmvit. Ljusets färgtemperatur ligger relativt nära det glödlampljus vi är vana vid. Successivt förbättras också LED-lampornas återgivning av färgspektret så att färgåtergivningen alltmer närmar sig den hos glödlampor och halogenlampor.

Energiåtgång

Genom att byta ut glödlamporna mot LED-lampor sparar du 90% energi. Det kan förklaras av att 95% av energin i en glödlampa försvinner som värme och bara 5% blir ljus. I en LED-lampa blir 50% av energin värme och 50% ljus; utvecklingen kommer med all säkerhet att leda till att vi kan få ut ännu mer ljus och mindre värme ur framtida LED-lampor.

Driftdon

LED-tekniken innebär inte att man har en separat lampa och en armatur; här är LED-lampan den färdiga och kompletta ljuskällan. När lampans livslängd är slut måste du aningen byta hela armaturen eller den modul där dioden sitter.

Hållbarhet

LED-lampor är mycket hållbara. Den beräknade livstiden ligger på mellan 20 000 – 40 000 timmar. Jämför med en 60W glödlampa som genomsnittligt lyser i 1000 timmar eller en lågenergilampa av god kvalitet som lyser hälften så lång tid som LED-lampan.

Miljö

LED-lampor innehåller inte kvicksilver. De drar dessutom ännu mindre ström än lågenergilampor. LED-lampor ska inte kastas i de vanliga soporna utan lämnas för återvinning.

Kundtjänst/Support

020-514 514


Måndag - fredag 8.00 - 17.00


Anslut dig till Litetronics