LÅGENERGILAMPOR

Varje dag används 3,6 miljarder glödlampor i Europa. Om hälften av dessa byttes ut till lågenergilampor skulle vi minska utsläppen med 23 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar utsläppen från 27 kolkraftverk. För varje glödlampa som byts ut till en lågenergilampa sparas över 600 kr under lampans livslängd.

Lågenergilampor är ett energisnålt alternativ till vanliga glödlampor. Lågenergilamporna är i princip ett kompaktlysrör men med sockel som går att använda i alla armaturer avsedda för glödlampor. Lågenergilampor finns i många storlekar och former: glödlamps-, kron-, klot- eller spiralform och idag finns även lågenergilampor som kan dimras med vanlig glödlampsdimmer.Fördelen med lågenergilamporna är – som namnet visar – den stora energibesparingen; den förbrukar bara en femtedel så mycket energi som en glödlampa.

Ljus

En lågenergilampa har högre ljusflöde än en glödlampa med motsvarande ljusstyrka men förbrukar ändå mindre energi. Lysrörslampans ljusflöde mäts i lumen (lm) istället för watt (w). Man kan alltså inte ersätta glödlampor med energilampor utan att räkna om effekten.När lågenergilampan räknas om till watt blir gränserna något flytande: en 60 W glödlampa motsvaras av en lågenergilampa på 11, 12 eller 13 W. Tycker du att den lågenergilampa du valt istället för en glödlampa inte ger tillräckligt med ljus är det bara att byta till ett W-tal som bättre stämmer mot behovet.

 

Färg

Tidigare gav lågenergilamporna ett kallt ljus men idag är ljuset av god kvalitet, alltså varmare och mer likt glödlampans sken.Bra färgåtergivning är också standard hos lågenergilampor av god kvalitet.Det innebär att lågenergilamporna passar utmärkt i kontors- och hemmiljö där man har höga krav på färgåtergivningen.

 

Hållbarhet

Den stora fördelen med lågenergilamporna är den låga energiförbrukningen – och att de håller så mycket längre tid.Livslängden för en lågenergilampa är 6 000 – 15 000 timmar, alltså mellan 5 och 15 gånger längre än för en glödlampa. Den ekonomiska besparingen är mer än 600 kr under lågenergilampans hela livstid, även om den kan upplevas som mer kostsam när man köper den.

 

Energiåtgång

 

Lågenergilampan förbrukar 80% mindre energi än en glödlampa.

 

Driftdon

Lågenergilampor har standardsockel för armaturer med glödlampshållare.

 

Ljusreglering

 

Du kan dimra ljuset i lågenergilampan med vissa vanliga glödljusdimmer. Det finns krav på att lampans förpackning ska upplysa om eventuella begränsningar när det gäller ljusreglering.

 

Miljö

Lågenergilampor ska vara märkta ”energiklass A”.Lågenergilamporna innehåller mycket liten mängd kvicksilver för att omvandla energi i processen som alstrar ljus. Det är därför mycket viktigt att lågenergilamporna lämnas för återvinning och inte kastas i de vanliga soporna.

Kundtjänst/Support

020-514 514


Måndag - fredag 8.00 - 17.00


Anslut dig till Litetronics