Tjänster

Lysande besök

Just nu har ni möjlighet att få besök av en belysningsexpert, naturligtvis helt utan kostnad.

Läs mer

Byte av lysrör

En tjänst som är efterfrågad av ett stort antal företag och kommuner är själva bytet av lysrör. Vår nya tjänst ”Byte av lysrör” innebär att vi kommer ut på plats och byter ut era gamla lysrör mot nya, samtidigt byter vi glimtändare och ser över era armaturer.

Läs mer

GrönFramtid-medlemskap

GrönFramtid är Litetronics exklusiva medlemsklubb.

Läs mer

Elektriker

När ni är i behov av elektriker, finns vi alltid nära till hands.Det kan handla om såväl mindre installationer som större projekt. Här är vi inte begränsad till just belysning utan står även till tjänst inom andra områden kring el.

Läs mer

Projektering

Inom området projektering erbjuder vi våra kunder armaturer, ljuskällor, belysningsberäkningar och belysningsförslag för offentlig miljö. Vår målsättning är att tillhandhålla produkter och tjänster som bäst är lämpad för våra kunders respektive användningsområde.

Läs mer

Kundtjänst/Support

020-514 514


Måndag - fredag 8.00 - 17.00


Anslut dig till Litetronics