HALOGENLAMPOR

Att ge belysta ytor en tilldragande lyster kan vara väldigt lönsamt. Halogenlampor ger 100% mer ljus än vanliga glödlampor och de är numera standardljuskällor i all butiks- och skyltbelysning, på mässor och, inte minst, i hemmet.

Halogenlampor används där man vill ha punktbelysning med god färgåtergivning och/eller accentuera vissa partier eller detaljer i inredningen. Halogenlampan bygger på samma teknik som glödlampan, alltså att glödtråden hettas upp och avger ljus. I halogenlampan omges glödtråden av en kapsel med ädelgasen halogen som producerar samma mängd ljus som en glödlampa, under längre tid men med mindre energi.
Halogenlampor används ofta i spotlights och strålkastare men kan också ersätta vanliga glödlampor.

 

Ljus

Halogenlampan kan sägas vara en vidareutveckling av glödlampan. Den har högre ljusutbyte. Ljuset är något vitare och kan upplevas som klarare eller ”krispigare”.
Halogenlampan svärtas heller inte, som glödlampan, eftersom värmen reflekteras tillbaka från glaskolven och till ljustråden. Därmed ökar ljusuttaget med 60%.
Generellt kan man säga att lågvoltslampor ger allra bästa ljus.

Färg

Halogenlampor har god färgåtergivning.
Ljusets färgtemperatur mäts i enheten Kelvin (K); ju högre K-tal, desto starkare, kallare ljus. Halogenlampornas färgåtergivning ligger på 2 900 – 3 200 K, alltså något högre jämfört med glödlampan.

Hållbarhet

Halogenlampan har en livslängd på 2 000 – 5 000 timmar. Det innebär en fördubbling av livslängden jämfört med en glödlampa.

Energiåtgång

Halogenlampor är energisnåla och ger jämförelsevis 30% energibesparing.

Driftdon

Halogenlampor med reflektor kräver vanligtvis transformator, antingen traditionell elektromagnetisk transformator eller den moderna elektroniska transformatorn.

Ljusreglering

Du kan dimra ljuset i halogenlampor men vid en viss punkt sjunker temperaturen i lampan så mycket att halogenprocessen upphör. Halogenlampor bör inte vara ständigt dimrade.

Typer

Det finns ett stort utbud av halogenlampor. Dels finns de som ersätter vanliga glödlampor, nämligen halogenlampor för nätspänning utan reflektor. Vidare finns halogenlampor med reflektor för 230 v med och utan reflektor, samt halogenlampor för lågvolt med eller utan reflektor.

Miljö

Halogenlampor producerar en liten mängd UV-ljus. Mängden är dock så liten att den inte är skadlig vid normal användning. Halogenlampor ska inte kastas i de vanliga soporna utan lämnas för återvinning.

Kundtjänst/Support

020-514 514


Måndag - fredag 8.00 - 17.00


Anslut dig till Litetronics